ПАМ’ЯТІ  ПРОФЕСОРА ФЕДОТОВА ВАЛЕРІЯ  ПАВЛОВИЧА


ПАМЯТІ  ПРОФЕСОРА ФЕДОТОВА ВАЛЕРІЯ  ПАВЛОВИЧА

 7 жовтня 2018 р. на 79 році життя пішов у вічність завідувач кафедри дерматовенерології і косметології з циклом естетичної медицини ФПО Запорізького державного медичного університету доктор медичних наук, професор Федотов    Валерій Павлович.

Валерій Павлович Федотов народився у 1939 р. у м. Льгов Курської області (Росія) в ро­бітничій родині.

Обравши професію лікаря, у 1956 р, Валерій Павлович вступив на лікувальний факультет Станіславського (Івано-Франківського) медич­ного інституту.

Після закінчення цього навчального закладу Валерій Павлович протягом двох років працював районним дерматовенерологом та заступником головного лікаря Балтійського району Миколаївської області.

У 1964 р. Валерій Павлович вступив до аспірантури Харківського науково-дослідного інституту дерматології та венерології, після закінчення якої упродовж року працював молодшим науковим співробітником цього інституту.

З 1967 по 1987 р. Валерій Павлович Федотов був асистентом, згодом доцентом кафедри шкір­них та венеричних хвороб Запорізького державного медичного інституту. У 1969 р. захистив кан­дидатську дисертацію на тему «Деякі питання патогенезу і терапії алергічних вузловатих дермо-гіподермітів»  , а в 1982 р. докторську дисертацію на тему «Мікоз, обумовлений червоним трихофітоном (стан різноманітних ланцюгів імунітету та комплексна диференційована терапія)» . З 1987 р. зайняв посаду професора кафедри шкірних та венеричних хвороб Запорізького м ед и ч н о го інституту.

Упродовж 1989-2006 рр, Валерій Павлович Федотов працював завідувачем кафедри дерматове­нерології Дніпропетровської державної медичної академії. З 2012 р. Валерій Павлович – завідувач кафедри дерматовенерології та косметології з циклом естетичної медицини ФПО Запорізького державного медичного університету.

Валерій Павлович Федотов – автор понад 900 наукових праць, серед них 10 монографій, два підручники, 20 винаходів та 34 раціоналізаторських про­позицій, 36 методичних рекомендацій, 30 інформаційних листів.  Валерій Павлович Федотов підготував 5 докторів та 50 кандидатів медичних наук.

Валерій Павлович Федотов був членом редакційних рад 8 науково-практичних журналів України. Казахстану. Узбекистану, Росії; та членом Європейської академії дерматології та венерології.

Професор Федотов В.П. вніс значний вклад в розвиток вітчизняної дерматовенерології, зокрема в напрямки мікології, терапії та профі­лактики рецидивів хронічних дерматозів та хвороб, що передаються статевим шляхом, із урахуван­ням особливостей гомеостазу хворих та супутньої патології.   Вивчав стан перебігу таких хронічних дерматозів, як псоріаз, розацеа, акне, мікози, псевдомікози, піодермії, герпетична інфекція, пухирчатка.

Життя Валерія Павловича Федотова було невід’ємним від медицини.

Від нас пішов блискучий лікар, науковець, педагог, який все своє життя присвятив дерматовенерології.

Президія Української асоціації лікарів-дерматовенерологів і косметологів,       члени Запорізького обласного осередку  УАЛДВК, співробітники кафедри   дерматовенерології та косметології з циклом естетичної медицини ФПО Запорізького державного  медичного університету  висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким  покійного. Світла пам’ять про Валерія Павловича Федотова назавжди збережеться в наших серцях.