НОБЕЛІВСЬКА ПРЕМІЯ 2020 У ГАЛУЗІ ФІЗІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ

Link

Нобелівська асамблея в Каролінському Інституті вирішила присудити Нобелівську премію з фізіології та медицини 2020 року Харві Дж. Альтеру, Майклу Хоутону та Чарльзу М. Райсу «за відкриття вірусу гепатиту С».

Цьогорічна Нобелівська премія присуджується трьом вченим, які зробили вирішальний внесок у боротьбу з гепатитом, що передається через кров, головною глобальною проблемою здоров’я, що спричиняє цироз та рак печінки у людей у всьому світі.

Харві Дж. Альтер, Майкл Хоутон і Чарльз М. Райс зробили основні відкриття, які призвели до ідентифікації нового вірусу – вірусу гепатиту С. До їхньої роботи важливим етапом стало виявлення вірусів гепатиту А і В, але більшість випадків гепатиту, що передаються через кров, залишались незрозумілими. Відкриття вірусу гепатиту С виявило причину решти випадків хронічного гепатиту та дозволило розробити відповідні дослідження крові та нові ліки, які врятували мільйони життів.

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЛІКАРСЬКОЇ РАДИ УКРАЇНИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ І ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Link

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЛІКАРСЬКОЇ РАДИ УКРАЇНИ
ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ І ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 Ми, члени Національної Лікарської Ради України (НЛРУ), висловлюємо глибоке занепокоєння щодо намагання законодавчого врегулювання медичного професійного, зокрема лікарського, самоврядування всупереч думці  лікарської  громадськості / спільноти.
Робота з законодавчого врегулювання лікарського самоврядування, яка загалом тривала понад 10 років, останні 5 років відбувалася на платформі НЛРУ й велася за безпосередньої співпраці з самоврядними організаціями наших європейських колег. Її вінцем став законопроект «Про лікарське самоврядування» №8250, який ще два роки тому отримав підтримку 17 європейських лікарських самоврядних організацій (рішення прийняте  25 симпозіумом Центрально-Східно Європейських Лікарських Палат, що відбувся в Празі 22 вересня 2018 р. і було повідомлене  у відкритому листі до
українських урядовців та депутатів, дивись https://drive.google.com/file/d/1skVyFShbrWy0Ztd7GFgssg_TunY0t7jv/view?usp=sharing)
Натомість при розробці законопроету «Про самоврядування медичних професій в Україні» № 2445-д від 03.07.2020, ані наші напрацювання, ані наша думка не були враховані. В цьому законопроекті ми вбачаємо спробу перекласти на професіоналів галузі всю відповідальність за здійснення і фінансування власним коштом численних державних функцій, навіть за реалізацію конституційного права громадян на охорону здоров’я, а також нівелювати відповідальність работодавців за якість медичного обслуговування, що безпрецедентно в світовій практиці.
Ми заявляємо про свою категоричну  незгоду з цим законопроектом, пропонуємо відмовитись від його розгляду Верховною Радою України в першому читанні, або відхилити його. Адже законопроект містить численні принципові вади й корупційні ризики, що унеможливлює здійснити його адекватне редагування до 2-го читання з дотриманнням регламенту. Таке «самоврядування» стане лиш додатковим тягарем, як для самих професіоналів галузі, так і врешті решт – для пацієнтів та усього суспільства.
Водночас лікарські організації – члени НЛРУ готові до співпраці з усіма зацікавленими сторонами з питань законодавчого врегулювання лікарського та іншого професійного самоврядування на основі публічного діалогу.
* * *

Link

Шановні друзі, колеги!
За підтримки Української асоціації лікарів-дерматовенерологів і косметологів проводиться вивчення думки лікарів-дерматовенерологів, менеджерів охорони здоров’я та пацієнтів щодо професійної діяльності фахівців дерматовенерологічного профілю в умовах реформування охорони здоров’я.
Прохання взяти участь в опитуванні, заповнивши онлайн відповідну АНОНІМНУ анкету.
На її заповнення у Вас піде 10-15 хв.
Ваші відповіді в узагальненому вигляді будуть використані виключно в наукових цілях.
Посилання:
АНКЕТА ДЛЯ ФАХІВЦІВ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ (практикуючі лікарі, викладачі кафедр, науковці)
АНКЕТА ДЛЯ МЕНЕДЖЕРІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я (керівники закладів, завідувачі відділень, відділів, кафедр)

АНКЕТА З ВИВЧЕННЯ ДУМКИ ПАЦІЄНТІВ
https://forms.gle/xsrk9BPHeFCsp6zY8

Щиро дякуємо Вам за виділений для анкетування час та за надані Вами відповіді!

З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ!

Link

Шановні колеги, дорогі співвітчизники!

Щиро вітаємо вас з Днем Незалежності України!

      Україна вражає своєю силою та незламністю духу. Довгою і непростою дорогою ішли покоління наших предків до найголовнішої дати у своїй історії – проголошення Незалежності рідної держави. Ми пишаємося своєю Україною та будемо виборювати наше світле та мирне майбутнє.
Тож у цей урочистий день від усього серця зичимо вам міцного здоров’я, натхнення, чудового настрою та справдження найкращих мрій!

З повагою
Президія УАЛДВК

ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА ВОЛОДИМИРА ГРИГОРОВИЧА КОЛЯДЕНКА

Link

ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА ВОЛОДИМИРА ГРИГОРОВИЧА КОЛЯДЕНКАП’ятого липня 2020 року виповнюється 85 років від дня народження співзасновника і першого Президента УАЛДВК Володимира Григоровича Коляден­ка (1935 – 2013) — доктора медичних наук, професора, заві­дувача кафедри дерматології та венерології Націо­нального медичного університету імені О.О. Бо­­гомольця (1974—2009), члена-корес­пон­дента Академії педагогічних наук України, академіка  Академії вищої школи України, заслуженого працівника вищої школи України.

Володимир Григорович Коляденко народився у 1935 році в селі Таганчі Канівського району Черкаської області. Його батька Григорія Они­симовича у 1938 році було репресовано. Після закінчення семирічної школи у 1950—1954 роках В.Г. Коляденко навчався в Київсько­му медичному училищі № 1. Працював лаборантом кафедри психіатрії Київського ме­­дичного інституту. У 1955—1957 роках проходив строкову військову службу в лавах Радянської Армії. 1957—1963 роки — студент лікувального факультету Київ­сь­кого медичного інституту. Під час навчання в інституті активно працював у наукових студентських гуртках на кафедрах мікробіології та дерматовенерології, брав активну участь у громадському житті. Про­тягом трьох років обирався секретарем комсомольської організації закладу. Входив до складу районного комітету комсомолу та пленуму Київ­ського об­­ласного і міського комітетів комсомолу. За творче поєднання відмінного навчання, роботи в наукових студентських гуртках з великою гро­мадсько-політич­ною роботою після закінчення інституту був занесений до Золотої книги пошани Київського медичного інституту. 1963—1966 роки — аспірант ка­­федри шкірних та венерич­них хвороб Київсько­го медичного інституту.

Започатковані під час навчання і роботи в студентському науковому гуртку дослідження лягли в основу кандидатської дисертації «До питання про етнологію і патогенез хронічної кропив’янки», яку В.Г. Коляденко успішно за­­хистив у 1966 році.

У 1973 році В.Г. Коляденко під керівництвом професора І.І. Потоцького захистив дисертацію «Вивчення патогенезу алергійних сверблячих дерматозів за даними деяких окиснювально-відновних процесів у шкірі» на здобуття вченого ступеня доктора медичних наук. За час роботи в Київському медичному інституті (Націо­наль­ний медичний університет імені О.О. Бо­­го­мольця) у 1984—2009 роках завідував кафед­рою дерматології та венерології, у 2009—2013 роках працював професором кафедри. З 1973 до 1977 року В.Г. Коляденко одночасно з роботою на кафедрі очолював деканат з навчання іноземних студентів, а з 1977 до 2009 року одночасно із завідуванням кафедрою виконував обов’язки проректора Національного медичного університету імені О.О. Богомольця з наукової роботи.

Після здобуття Україною незалежності протягом двох десятиріч професор В.Г. Коляденко очолював спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальністю «Шкірні та венеричні хвороби».

Професор В.Г. Коляденко був одним із фундаторів Української асоціації лікарів-дермато­венерологів і косметологів (УАЛДВК), яка започаткувала інтегральні процеси у вітчизняній дерматовенерології. Асоціація ставить за мету сприяння професійній діяльності лікарів, роз­вит­ку фундаментальної і прикладної науки в царині дерматовенерології і косметології, захисту професійної діяльності членів асоціації. З часу заснування УАЛДВК до 2010 року В.Г. Ко­­ляден­ко був її президентом.

У 2001 році було започатковано видання нового фахового журналу асоціації «Українсь­кий журнал дерматології, ве­­нерології, косметології», головним редактором якого професор В.Г. Коляденко лишався до ос­­танніх днів життя. Головним напрямом наукових досліджень вченого було вивчення патогенезу, розроблення методів діагностики та лікування хронічних дерматозів, урогенітальних інфекцій, мікозів та багатьох інших захворювань, дослідження протипухлинної функції шкіри.

В.Г. Коляденко став автором понад 500 нау­кових праць, серед яких 28 монографій, підручників та навчальних посібників, а також 82 винаходи, з яких 5 запатентовано у Великій Брита­­нії, Франції, Японії та інших країнах.

Професор В.Г. Коляденко створив наукову школу лікарів-дерматовенерологів. Вчений підготував понад 40 кандидатів і докторів медичних наук. За заслуги в науковій, педагогічній та лікарській діяльності був нагороджений орденами Дружби народів (1980), «За заслуги» III сту­пеня, медалями, нагрудними значками Міні­стерства вищої, середньої і спеціальної освіти СРСР за успіхи в роботі та Міністерства охорони здоров’я України «Відмінник охорони здо­ров’я», Почесними грамотами Вер­ховної Ради України (1992, 2007).

На жаль, Володимира Григоровича вже немає з нами. Світла пам’ять про В.Г.Коляденка — науковця, педагога, лікаря-дерматовенеролога, громадського діяча, патріота України — назавжди залишиться в серцях його учнів, колег та всіх, хто його знав.

Президія УАЛДВК

Link

Шановні колеги!

       Сердечно вітаємо Вас з нашим професійним святом – Днем медичного працівника! 

      Від щирого серця зичимо Вам успіхів у нашій благородній справі!
Ми спільно з Вами, з усією фаховою спільнотою щоденно і наполегливо працюємо над тим, щоб кожен з Вас мав можливість реалізувати свій фаховий і творчий потенціал, отримувати належну винагороду за свою роботу.
      Нехай у Вашому житті зустрічаються тільки добро, радість, віра та любов, а постійними супутниками у житті будуть щастя і людська повага на довгі роки! 

     Міцного здоров’я Вам, наснаги і натхнення!

     З повагою та вдячністю за Вашу натхненну працю

     Президія УАЛДВК