ТОМАШЕВСЬКИЙ Сергій Петрович

Томашевский фото

ТОМАШЕВСЬКИЙ Сергій Петрович  (1854 – 1916)

Засновник і голова першого в Україні Київського сифілідологічного та дерматологічного товариства (1900-1916)доктор медицини, професор, почесний член Петербурзького, Московського, Паризького та Віденського дерматосифілідологічних товариств

Після закінчення у 1879 р. Петербурзької медико-хірургічної академії С.П.Томашевського було залишено ординатором в дерматовенерологічній клініці. Під керівництвом професора В.М.Тарновського він виконав і в 1883 р. захистив докторську дисертацію на тему ”О влиянии вырезывания первичного сифилитического затвердения на наступление и дальнейшее течение последовательных сифилитических явлений”.

З 1883 р. С.П.Томашевський працював асистентом у професора В.М.Тарновського, а в 1887 р. його обирають  приват-доцентом шкірно-венерологічної клініки Київського університету, якою керував М.І.Стуковенков. В 1897 р. після смерті останнього Томашевському доручається читання лекцій з дерматології та сифілідології, а в 1899 р. його обирають професором.

С.П.Томашевський був одним з фундаторів медичного відділення при Вищих жіночих курсах (1906 – 1916), що згодом було реорганізоване у Київський жіночий медичний інститут. Він був головою його Ради і постійним скарбником. Особливу роль в організації і створенні приміщень жіночих медичних курсів і розробці програми навчання С.П.Томашевський відводив професору В.К.Високовичу, про що й повідомив у своїй промові на засіданні Київського товариства лікарів, присвяченого пам’яті В.К.Високовича.

Надзвичайно вагомим внеском у справу розвитку медицини в Україні була інтеграція з ініціативи С.П.Томашевського лікарів-дерматологів у наукове товариство (1900-1916). У день першого урочистого засідання товариства 21 травня 1900 р. він виголосив промову, звернену до членів товариства “О мотивах учреждения и ближайших задачах деятельности Киевского сифилидологического и дерматологического общества”, в якій закликав до проведення  заходів з профілактики венеричних захворювань, підвищення рівня наукових досліджень в галузі дерматології та сифілідології.  Знаходилося на теперішній вул. Б.Хмельницького, №3.

Работа Томашевского

 

Титульна сторінка промови С.П.Томашевського “О мотивах учреждения и ближайших задачах деятельности Киевского сифилидологического и дерматологического общества” (1900 рік)