Положення про Почесну відзнаку

medal

Положення про заохочувальну відзнаку УАЛДВК
«Честь і пошана від української дерматовенерології».

1. Заохочувальну відзнаку Української асоціації лікарів-дерматовенерологів і косметологів«Честь і пошана від української дерматовенерології» встановлено для нагородження громадян України та іноземних громадян,   які сприяли розвитку галузі дерматовенерології, зробили особистий внесок у розвиток та зміцнення дерматовенерологічної науки і практики, або мають особливі заслуги у благодійній та громадській роботі, спрямованій на допомогу хворим дерматовенерологічного профілю.

Відзнакою можуть нагороджуватись особи професорсько-викладацького складу медичних навчальних закладів всіх рівнів акредитації, котрі мають вагомі досягнення у підготовці медичного персоналу для дерматовенерологічної служби, а також організатори дерматовенерологічної служби та практичні лікарі-дерматовенерологи.

Відзнакою УАЛДВК можуть також нагороджуватись юридичні особи та колективи науково-дослідних закладів, профільних кафедр та окремих структурних підрозділів юридичних  осіб, що здійснюють наукову, педагогічну та лікувальну діяльність у галузі дерматовенерології і досягли значних для галузі результатів роботи.

1.1. Для нагороджених  заохочувальною відзнакою УАЛДВК «Честь і пошана від української дерматовенерології» громадян України   встановлюється разова фінансова винагорода у розмірі 1 000 грн.

2. Нагородження відзнакою УАЛДВК здійснюється спільним рішенням Президії    та Координаційної ради з заохочувальної відзнаки УАЛДВК.
2.1. Подання про нагородження відзнакою УАЛДВК можуть вносити:

2.1.1. Президент УАЛДВК.

2.1.2. Голови місцевих осередків УАЛДВК.

2.1.3. Головні спеціалісти за фахом «дерматовенерологія» обласних та міських в м.Києві і м.Севастополі управлінь охорони здоров’я.

3. Висунення кандидатур для нагородження здійснюється гласно за  наступною процедурою:

3.1. Кандидатури осіб, що висунені на підставі п.2.1.1. обговорюються  на    засіданні Президії УАЛДВК.

3.2. Кандидатури, що представлені в порядку 2.1.2. та 2.1.3 обговорюються  на засіданні керівних органів осередку і узгоджуються з членом Координаційної ради від даного осередку. Рішення керівного органу осередку з питань   нагородження затверджується на загальних зборах осередку.

4. Для  нагородження  відзнакою УАЛДВК подаються такі документи:

4.1. Для розгляду Президії УАЛДВК подається нагородний лист – представлення  за підписом голови осередку та члена Координаційної ради від даного осередку.

4.2. Протокол зборів осередку Асоціації для осіб, означених в п. 2.1.2. та  2.1.3. за підписом голови і секретаря осередку та обраного від осередку члена Координаційної ради із заохочувальної відзнаки УАЛДВК.

 5. Вручення відзнаки здійснюється на фахових з’їздах та конференціях УАЛДВК або на засіданні зборів місцевого осередку.