МАВРОВ Іван Іванович

Мавров ИИ_Ж_асс
МАВРОВ Іван Іванович (1936 – 2009)

Голова Українського наукового товариства дерматовенерологів (1980 – 1992), доктор медичних наук, професор, почесний член Болгарського наукового товариства дерматологів і венерологів.

Після закінчення середньої школи вступив до Донецького медичного інституту, який закінчив у 1960 році. У 17 років (з 1960 по 1977 рр.) Укладається складний шлях випускника медінституту – від головного лікаря дільничної лікарні до директора республіканського науково-дослідного інституту: з 1960 по 1964 рр. І. І. Мавров – головний лікар Кальчинський дільничної лікарні Володарського району Донецької області; з 1964 по 1977 рр. він трудиться у м Маріуполі – лікар дермато-венеролог, завідувач шкірно-венерологічного відділенням, головний лікар міського шкірно-венерологічного диспансеру, завідувач міським відділом охорони здоров’я, в 1977 – 2009 рр. – Директор Українського науково-дослідного інституту дерматології та венерології (згодом – Інститут дерматології та венерології Національної академії медичних наук України). Під керівництвом своїх вчителів професорів Н. А. Торсуєва і М. Н. Бухарович виконав і блискуче захистив в 1971 р кандидатську, а в 1978 р – докторську дисертації.

Коло його наукової діяльності надзвичайно широкий – з’ясування особливостей збудників венеричних інфекцій, розробка нових методів лікування, діагностичних тест-систем та автоматизованих лабораторних комплексів, медико-екологічні, медико-генетичні, медико-математичні та медико-соціальні дослідження. Велику увагу І.І. Мавров приділяв питанням організації боротьби з венеричними і заразними шкірними хворобами.
Ним створена наукова школа, розроблені актуальні для охорони здоров’я та перспективні напрямки в області інфекцій, піередающіхся \ статевим шляхом.
Опублікував більше 350 наукових робіт з різних розділів дерматології та венерології, у тому числі 12 монографій, 35 патентів і 19 авторських свідоцтв на винахід.
Був головою Проблемної комісії МОЗ та АМН України «Дерматологія та венерологія», головою Спеціалізованої Ради по захисту докторських дисертацій, віце-президентом УАЛДВК. Був обраний почесним членом Кіровоградського, Луганського, Донецького, Запорізького, Миколаївського, Одеського та Болгарського наукових товариств дерматологів і венерологів. І. І. Мавров – член Науково-координаційної ради з клінічної медицини АМН України, головний редактор науково-практичного видання «Журнал дерматології та венерології».