Про Асоціацію

content_ualdkv

Українська асоціація лікарів-дерматовенерологів і косметологів (УАЛДВК) створена згідно з рішенням VII з’їзду дерматовенерологів України, що відбувся у вересні 1999 року. Асоціація як всеукраїнська громадська організація зареєстрована Міністерством юстиції 18 жовтня 2000 року (свідоцтво № 1509) і діє у відповідності з Конституцією України, чинним законодавством та Статутом, який затверджено Установчою конференцією УАЛДВК 20 квітня 2000 року.

Дерматовенерологія і косметологія бере початок із сивої давнини, але найвагоміші досягнення цей розділ медицини здобув у другій половині XX сторіччя завдяки загальному прогресу культури та науки. Сьогодні дерматовенерологія і косметологія включає понад 1000 хвороб шкіри, більше 20 захворювань, що передаються статевим шляхом та безліч косметологічних проблем, вирішення яких потребує спеціальних знань та відповідних практичних навичок.

Перше товариство дерматологів і венерологів в Україні була засноване в 1900 році професором С.П.Томашевським. Його робота була перервана громадянською війною в 1916 році і відновлена в 1938 році з ініціативи професора О.М.Тижненка.

Мета Асоціації

Все це  визначає основну мету та завдання Асоціації: сприяння професійній діяльності лікарів, розвитку фундаментальної та прикладної дерматовенерології і косметології, а також захисту законних інтересів своїх членів є основоположними принципами в діяльності УАЛДВК, що буде сприяти постійному вдосконаленню відповідної медичної допомоги населенню України.
Реалізацію зазначених завдань Асоціація буде здійснювати шляхом участі в атестації профільних установ і лікарів, рецензуванні науково-дослідних робіт, що подаються на конкурси з проблем дерматовенерології, та у створенні навчальних програм з підготовки та перепідготовки фахівців з різних аспектів дерматології, венерології і косметології, розробці рекомендацій з обсягу та системи підготовки фахівців, у фінансуванні на конкурсній основі перспективних напрямів науководослідних робіт у галузі дерматовенерології й косметології, організації комунікаційних систем, приладобудуванні. Асоціація також сприятиме своїм членам у розвитку міжнародних зв’язків у галузі дерматовенерології та косметології, фінансуванні навчання та підготовки за кордоном членів асоціації, студентів та вчених за цільовими напрямами менеджменту, медицини, права, екології, сучасних технологій.
Важливим напрямом у діяльності асоціації є організація та участь у проведенні науко-вих, методичних симпозіумів, конгресів, практикумів тощо.

Членство в асоціації

Членство в асоціації може бути індивідуальним та колективним. Прийом у члени асоціації здійснюється за рішенням Президії або зборів місцевих осередків. Фінансування асоціації відбувається за рахунок членських та благодійних внесків.
Першим президентом Асоціації у 2000-2010 роках був член-кореспондент НАПН України, Заслужений працівник вищої школи України, професор В.Г. Коляденко.
З 2010 року Асоціацію очолює член-кореспондент НАМН України, Заслужений лікар України, професор В.І.Степаненко.

Залишити відповідь