6e90bdf1546a279b96dd864db448e80e_600x1000Про додаткове включення до реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2016 році НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КЛІНІЧНИХ НАСТАНОВ З ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ ШКІРНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТА ІНФЕКЦІЙ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ», 19-20 жовтня 2016 року, м. Тернопіль

Інформаційний лист

Запрошуємо колег підготувати та подати до 20 вересня тези доповіді, які будуть опубліковані. Тези просимо надсилати на  електронну адресу  konferencia_dv_ternopol@ukr.net з поміткою у темі листа “Тези конференції”.
Текст тез готується у форматі RTF, шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 12, інтервал – 1,0; без ручних перенесень; поля: з усіх боків – по 20 мм. Обсяг текстового матеріалу (без назви, прізвищ авторів та адрес) не має перевищувати 1800 знаків. Структура тез: 1) НАЗВА публікації (заголовними літерами, жирним шрифтом); 2) прізвища та ініціали авторів (прізвище основного доповідача підкреслюється); 3) місто, заклад, де проводилось наукове дослідження (без абревіатур); 4) актуальність;  5) матеріали і методи; 6) результати; 7) висновки; 8) електронна адреса для листування з авторами. Усі абревіатури повинні бути розшифровані. Назва файлу – прізвище першого автора латиницею. Кожен автор може подати не більше одних тез або двох у співавторстві.
Тези, подані з порушенням цих вимог або після 20 вересня, розглядатися не будуть.